Lid worden van De DropOuts

De DropOuts is een recreatieve en sportieve badmintonvereniging met 34 leden die doorgaans speelt op zaterdagochtenden van 10 tot 12 uur in de gymzaal van Het Vlietland College, Apollolaan 262, 2324 BZ te Leiden. Er wordt meestal gedubbeld tijdens 6 spellen van 20 minuten; de spelers zijn veelal tussen de 30 en 70 jaar, man of vrouw en qua speelsterkte varierend tussen gemotiveerde beginner en ervaren gevorderde. Wij spelen geen competitie maar organiseren wel  een aantal toernooien, te weten het nieuwjaarstoernooi, het voorjaars-toernooi en het paastoernooi. Daarnaast hebben we af en toe een uitwisseling met een andere badmintonvereniging en organiseren we ieder jaar een of twee educatieve, sportieve of vermakelijke evenementen.

Het seizoen loopt van eind augustus tot begin juli.

Voor het seizoen 2023-2024 is de contributie voor spelende leden vastgesteld op 150 Euro. Dit is inclusief shuttles, koffie en koek. Voor junior-leden (t/m 20 jaar) bedraagt de contributie 55 Euro.

Nieuwe leden kunnen instromen gedurende het hele seizoen en betalen dan een evenredig gedeelte van de jaarcontributie.

Naast spelende leden kent De DropOuts ook een aantal donateurs. Donateurs zijn leden die niet regelmatig  (kunnen) spelen, maar de club een warm hart toedragen en graag in contact willen blijven. Zij  zijn welkom tijdens de georganiseerde toernooien en andere evenementen en kunnen maximaal 5 keer per jaar meespelen op de reguliere tijden. De contributie voor donateurs bedraagt thans 25,00 Euro per jaar.

Voor alle leden geldt dat de contributie voor 15 augustus voldaan dient te worden