Geschiedenis van De Dropouts

Door Fred Goddijn

De DropOuts is geen club die is opgericht, maar is voorgekomen uit onvrede met het gevoerde beleid van de badmintonvereniging Spotvogels die haar domicilie heeft in Leiderdorp. Wat was namelijk het geval: wij speelden op de zaterdagochtend en na verloop van tijd wilde het bestuur die ochtend opheffen vanwege het kostenplaatje. Te duur dus. Praten om voortzetting had geen effect en besloten wij (o.a. Andy, Oscar, Ome Jan, Arie, Hans Schimmel en Fred) ons af te scheiden en met 13 leden op eigen benen verder te gaan. Dit was medio 1988. Wij speelden in de zaal Op Dreef in Leiderdorp en ook dat ging niet van harte. Er is een periode geweest dat wij zelfs op de zondag speelden. Niet echt een fijne dag om het thuisfront mee te verblijden?!. Hans Schimmel nam het voortouw om een collectief te vormen en als naam werd De DropOuts gelanceerd.  Andy en ik hadden als taak een geschikte lokatie te vinden en dat resulteerde na rijp beraad erin dat wij voortaan gingen spelen in de sportzaal van  scholengemeenschap "Het Vlietland College". Dit was aan het begin van het seizoen 1992/1993. Aardig is nog te vermelden, dat het Collectief als naam droeg: Cointreau Collectief, vanwege het feit dat de vergaderingen veelal thuis bij Andy werden gehouden en diens voorliefde van Cointreau - zonder veel inspanningen - op ons werd overgedragen.

                               Huidige situatie  

                                      

Door geen onderscheid te maken tussen rangen en standen, wat ook geldt voor de speelsterkte, maken wij er elke zaterdagochtend een happening van.

Jaarlijks worden er een drietal toernooien georganiseerd, waarbij ook introducÚs welkom zijn. Naast het badminton zijn er met enige regelmaat gezellige activiteiten die door  enthousiaste leden worden uitgewerkt en aangeboden aan de overige leden. Een BBQ als afsluiting van het seizoen bijvoorbeeld en zeker ook de bieravond, die inmiddels een jaarlijkse traditie is geworden.

Het wel en wee van de club wordt geregeld door Het Collectief, dat momenteel gevormd wordt door Jacques, Paul, Peter en Henk met als steunpilaren Rene, Aart Martin, Cees van den Dop

[met dank aan Jacques, DropOuter van het eerste uur, voor de aanvullingen van de gegevens]