Privacy statement inzake de AVG voor de Dropsouts badminton (8-9-2018, Hans van Zwieten)
Inleiding AVG wetgeving
De Algemene verordening Gegevensbescherming(AVG), in de volksmond ook wel de nieuwe
privacywet genoemd, geldt vanaf 25 mei 2018. Ondanks dat we geen geregistreerde vereniging zijn,
is de AVG wetgeving ook voor ons van toepassing. Wij registreren alleen de noodzakelijke naam,
adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en mailadres (NAW gegevens) en wie te
waarschuwen, naam en telefoonnummer, bij calamiteiten en incidenten van de spelende deelnemers.
                                              Doel statement
Het bijhouden van persoonsgegevens van de deelnemende leden, heeft als doel elkaar te informeren
over komende activiteiten, eventuele veranderingen in speelschema's en tijden, contributies te innen
enz.
                                                       Doelgroepen
Betrokken personen zijn: leden, donateurs, deelnemers aan activiteiten, bezoekers van de website.
                                                    Communicatie
Van de doelgroepen worden uitsluitend de navolgende gegevens vastgelegd: NAW gegevens (naam,
adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en mailadres). Deze gegevens zijn alleen voor
leden en donateurs toegankelijk via een wachtwoord. Communicatie vindt veelal plaats via mailverkeer en soms ook telefonisch.
Van onze bijzondere activiteiten en evenementen worden foto's gemaakt activiteiten en deze worden
deels op de website gepubliceerd.


Bestaande leden, donateurs en deelnemers aan activiteiten accorderen het opslaan van hun al
bestaande NAW gegevens, de publicatie van huidige en toekomstige foto's en de vermelding van
hun naam, voor zover van toepassing, in jaarverslagen (Privacy statement), door het lezen van het
Privacy statement op de website. Via een mail worden zij daarop geattendeerd.
N ieuwe leden en donateurs worden gewezen op het bestaan van het Privacy statement dat op de
website staat. Daarmee worden zij geacht toestemming te geven voor het plaatsen van hun NAW
gegevens op de website en/of de publicatie van foto's van activiteiten.
                                                      Gegevensbeheer
Het Privacy statement staat gepubliceerd op de website http://www.dropoutsbadminton.nl/ , de NAW
gegevens zijn alleen toegankelijk voor de aangesloten leden en donateurs via een wachtwoord.
Bestaande leden en donateurs hebben toegang tot hun NAW gegevens en kunnen die laten
veranderen door de websitebeheerder.
Het bestuur (collectief) beschikt over een (excell) bestand met NAW gegevens en
bankrekeningnummers van de aangesloten leden en donateurs.
NAW gegevens zijn tevens beschikbaar in een afgesloten kar voor noodgevallen als er zich tijdens
het badminton incidenten voor doen.
Het bestuur beschikt tevens over papieren jaarverslagen, waarin soms namen van leden en oud leden
worden vermeld.
Als een lid of donateur opzegt, worden de de NAW gegevens gelijk verwijderd door de
websitebeheerder, tenzij het oud lid /donateur te kennen geeft dit eerder te willen realiseren.
Bij een eventuele datalek zullen de deelnemers en donateurs via de mail op de hoogte worden gesteld
en zullen de NAW gegevens tijdelijk worden verwijderd, totdat een passende oplossing is gevonden.
De gegevensbescherming ligt in handen van het bestuur.