Privacy

Privacy

Privacy statement voor Dropouts badminton

Dropouts badminton registreert van de leden en donateurs naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en mailadres (NAW-gegevens), en wie te waarschuwen, naam en telefoonnummer, bij calamiteiten. Het bijhouden van persoonsgegevens van de deelnemende leden heeft als doel elkaar te informeren over komende activiteiten, veranderingen in speelschema’s en tijden, het innen van de contributies, enz.

De NAW-gegevens zijn voor leden en donateurs beschikbaar op de besloten ledenpagina, en zijn ook, voor noodgevallen, beschikbaar in de (afgesloten) speelkar.

Als een lid of donateur opzegt, worden de NAW-gegevens gelijk verwijderd door de websitebeheerder.

Van onze bijzondere activiteiten en evenementen worden foto’s en verslagen gemaakt en op het besloten gedeelte van de website gepubliceerd. Op verzoek wordt een specifieke foto en/of verslaglegging per direct verwijderd of aangepast.  

Op het openbare gedeelte van onze website wordt, zonder toestemming, geen informatie, verslaglegging of afbeelding geplaatst waarmee de identiteit te herleiden is van onze leden of gasten, of kan leiden tot imagoschade aan de club, aan de verhuurder van de sportzaal en aan onze leden of onze gasten.