Geschiedenis

Geschiedenis

De Dropouts is geen club die is opgericht, maar is voortgekomen uit onvrede met het gevoerde beleid van de badmintonvereniging de Spotvogels die haar domicilie heeft in Leiderdorp. Wat was namelijk het geval: wij speelden op zaterdagochtend en na verloop van tijd wilde het bestuur die ochtend opheffen vanwege het kostenplaatje. Te duur dus. Praten om voortzetting had geen effect en besloten wij (Andy, Oscar, Ome Jan, Arie, Hans Schimmel en Fred) ons af te scheiden en met 7 andere leden op eigen benen verder te gaan. Dit was medio 1988. Wij speelden in de zaal Op Dreef in Leiderdorp en ook dat ging niet van harte. Er is een periode geweest dat wij zelfs op de zondagĀ speelden. Niet echt een fijne dag om het thuisfront mee te verblijden! Hans Schimmel nam het voortouw om een collectief te vormen en als naam werd De Dropouts gelanceerd. Andy en ik hadden als taak een geschikte locatie te vinden en dat resulteerde na rijp beraad erin dat wij voortaan gingen spelen in de sportzaal vanĀ scholengemeenschap “Het Vlietland College”. Dit was aan het begin van het seizoen 1992/1993. Aardig is nog te vermelden, dat het Collectief als naam droeg: Cointreau Collectief, vanwege het feit dat de vergaderingen veelal thuis bij Andy werden gehouden en diens voorliefde van Cointreau – zonder veel inspanningen – op ons werd overgedragen.

Fred Goddijn