Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het speelseizoen loopt van eind augustus tot begin juli. Voor het seizoen 2024-2025 is de contributie voor spelende leden vastgesteld op € 150, dit is inclusief shuttles, koffie en koek.
 
Nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen het hele speelseizoen instromen en mogen een maand kosteloos bij de Dropouts komen spelen om kennis te maken met de club, en de club met hen. Klikt het, dan betalen nieuwe leden een evenredig gedeelte van de jaarcontributie.

Donateurs
Naast spelende leden kent de Dropouts ook donateurs. Donateurs zijn leden die niet regelmatig (kunnen) spelen maar de club een warm hart toedragen en graag in contact willen blijven. Zij zijn welkom tijdens de georganiseerde toernooien en andere evenementen en kunnen maximaal 5 keer per jaar meespelen op de reguliere tijden. De contributie voor donateurs bedraagt, seizoen 2024/2025, € 25 per jaar.